NUEVA TERRAIN Polska NUEVA TERRAIN Polska

              

                POLIBUTYLEN

 Profesjonalne systemy do instalacji
 wodnych i grzewczych z polibutylenu (PB)

 

strona główna  |  mapa serwisu
Informacje techniczne
Załączniki: wykresy, zasada Minera, tabela odporności chemicznej
 

Zapraszamy na nasz kanał na You Tube

NASZE TECHNOLOGIE - rewolucyjne rozwiązania

 
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
 

Krzywa trwałości dla PB 4237

Krzywa trwałości dla różnych materiałów przy 80°C

Zasada Minera

Metoda kalkulacji maksymalnego możliwego naprężenia rurociągów poddanych określonym warunkom ciśnieniowym i temperaturowym w trakcie ich pracy.

Jest to metoda „uszkodzeń skumulowanych”, określona w ISO 13760.

Metoda ta jest oparta na następujących przesłankach:

 • całkowite uszkodzenie jakie może odnieść materiał (w tym przypadku rura) w zakładanym czasie jest stałe w 100%,

 • w stałych warunkach, wytwarzane uszkodzenie jest proporcjonalne do czasu jego trwania. Dany materiał będzie stawiał opór do momentu uzyskania 100% poziomu zniszczenia. Jeśli nazwiemy ten czas ti
  (w latach) to ilość zniszczenia w ciągu roku będzie 100% / ti,

 • jeżeli zaś materiał będzie wystawiany na warunki zniszczeniowe tylko przez określony czas w roku na przykład ai% roku zamiast 100% ilość zniszczenia w ciągu roku będzie ai% / ti,

 • opierając się na powyższych przesłankach, lecz zmieniając w każdym z przypadków założenia co do temperatur i ciśnień panujących w instalacji w ciągu danego roku oraz sumując je w danym okresie, otrzymujemy uszkodzenia skumulowane przy różnych warunkach pracy.

  Zgodnie z tym, całkowite zniszczenie w ciągu minionego roku będzie: TDY = Σ ai / ti

  Podane jako procent całkowitego dozwolonego uszkodzenia. Na tej podstawie możemy obliczyć maksy- malny czas trwałości lub maksymalny czas użytkowania jako 100 / TDY w latach. 

Obliczenia naprężeń dla rur PB, klasa 2

Warunki pracy instalacji klasy 2 to:
 
 • 49 lat z 50 przy 70°C co daje 98% całkowitej trwałości,
 • 1 rok z 50 lat przy 80°C co daje 2% całkowitej trwałości,
 • 100 godzin z 50 lat przy 95°C co daje 0.0228% całkowitej trwałości. 

Zakładając wartość początkową naprężenia potrzebnego do obliczeń np:

 • 5 MPa, dodajemy współczynniki pracy dla zakładanego materiału: 

 • Następnie obliczamy trwałość każdego z tych naprężeń. Możemy to uzyskać z krzywej trwałości instalacji lub ze wzoru na tą krzywą: 


 • Podstawiamy wartość procentową ilorazu ai / ti:
 
 
 • Obliczamy wartość TDY jako sumę poprzednich wyników: TDY = 1.9 x 10-4

 • Ostatecznie obliczamy trwałość przy założonym naprężeniu 5 MPa jako: t = 100 / 1.9 x 10-4 = 526 316 godzin = 60 lat

  Jako że wynik jest wyższy niż 50 lat, musi być przeliczony z uwzględnieniem wyższego naprężenia. Na przykład jeśli założymy w obliczeniach naprężenie 5.1 MPa, otrzymamy 40 lat. Poprzez wiele obliczeń otrzymamy odpowiednie wartości dla użytkowania przez 50 lat. 

   

Opory liniowe dla rur PB z Colebrook’a (wartość K = 0,0015)


Wykres obliczeń rozszerzalności dla rur PB

 

Wykres obliczeń sił rozszerzalności dla rur PB

  

Tabela odporności chemicznej

Tabela odporności chemicznej

               
  Strona główna
O firmie
Współpraca
Kontakt
Mapa serwisu
  Oferta
system na wcisk 15-50 mm
system zgrzewany 63-125 mm
oferta dla Inwestorów
oferta dla Wykonawców
oferta dla Projektantów
 

Informacje techniczne 

Pytania i odpowiedzi

Pliki do pobrania

NUEVA TERRAIN Polska