NUEVA TERRAIN Polska NUEVA TERRAIN Polska

              

                POLIBUTYLEN

 Profesjonalne systemy do instalacji
 wodnych i grzewczych z polibutylenu (PB)

 

strona główna  |  mapa serwisu
System zgrzewany 63-125 mm
 

Zapraszamy na nasz kanał na You Tube

NASZE TECHNOLOGIE - rewolucyjne rozwiązania

Zostań dystrybutorem

System zgrzewany 63-125 mm  

System zgrzewany 63-125 mm

 
 

System zgrzewany 63-125 mm


W zakresie średnic od 63 do 125 mm (na zamówienie również 160 mm) system TERRAIN SDP oferuje dwa sposoby łączenia: zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. W przypadku instalacji ze złączami, które mogą być wykonane w dostępnych miejscach, zgrzewanie doczołowe jest niezawodne i bardzo ekonomiczne. Gdy złącze musi być umieszczone w punkcie niedostępnym dla narzędzi do zgrzewania doczołowego, należy wybrać technikę zgrzewania elektrooporowego, która pozwala na łatwy montaż, a następnie wykonanie połączenia przy użyciu prądu elektrycznego.

 
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

 
   

 

 

Katalog produktów

     
  Rury
Kształtki
Narzędzia
 
     

Montaż - łączenie przez zgrzewanie elektrooporowe

Aby zobaczyć film w najlepszej jakości proszę go uruchomić, kliknąć na trybik w prawym dolnym rogu
i ustawić odpowiednią jakość odtwarzanego filmu.

Łączenie przez zgrzewanie elektrooporowe:

 • Wykwalifikowany personel do łączenia
  Złącza muszą być wykonane przez personel wyszkolony w technikach zgrzewania elektrooporowego, posiadający wiedzę praktyczną odnośnie wykorzystania polecanych zgrzewarek.

 • Sprzęt do zgrzewania
  Bardzo ważne jest stosowanie homologowanych maszyn, zdolnych do dostarczenia wymaganego napięcia i mocy wyjściowej. Zaleca się, aby używane maszyny spełniały wymagania określone w normie DVS 2208.

 • Instrukcja krok po kroku:
 
1. Przetnij rurę prostopadle do jej osi.
 

1. Przetnij rurę prostopadle do jej osi.

 
2. Zeskrob i wyczyść rurę oraz wyczyść wewnętrzną część złączki.
 

Zeskrob i wyczyść rurę oraz wyczyść wewnętrzną część złączki.

 

Zeskrob i wyczyść rurę oraz wyczyść wewnętrzną część złączki.

Zeskrob i wyczyść rurę oraz wyczyść wewnętrzną część złączki.

 
3. Wykorzystując oznaczenia na rurze,
     oznacz głębokość osadzenia rury w kształtce.
 

3. Wykorzystując oznaczenia na rurze, oznacz głębokość osadzenia rury w kształtce.

 
4. Wprowadź rurę do kształtki aż do znacznika.
 

4. Wprowadź rurę do kształtki aż do znacznika.

 
5. Podłącz przyłącza elektryczne zgrzewarki elektrooporowej
     do kształtki.
 

5. Podłącz przyłącza elektryczne zgrzewarki elektrooporowej do kształtki.

 
6. Wykorzystując czytnik optyczny, zeskanuj kody kreskowe
     na złączce.
 

Wykorzystując czytnik optyczny, zeskanuj kody kreskowe na złączce.

 
7. Zatwierdź odczyt ustawień i uruchom zgrzewarkę.
 

7. Zatwierdź odczyt ustawień i uruchom zgrzewarkę.

 

8. Podczas procesu zgrzewania, stój przynajmniej jeden metr
     od strefy zgrzewania i nie dotykaj instalacji.

 
9. Po zakończeniu zgrzewania, przed kontynuacją dalszego
     montażu instalacji, odczekaj czas chłodzenia zgrzewu
     wskazany w tabeli parametrów.
 
10. Wskaźnik zgrzewu umożliwi Ci szybkie sprawdzenie,
       czy połączenie jest gotowe.
 
11. Po 24 godzinach od wykonania ostatniego zgrzewu,
       można rozpocząć test hydrauliczny instalacji.
 
Łączenie przez zgrzewanie elektrooporowe:

 • Bardzo ważne jest zapewnienie, by wszystkie powierzchnie zgrzewane były czyste. Obecność kropel wody, smaru lub wszelkich innych elementów na powierzchni złącza może spowodować wadliwe połączenie.

 • Zaleca się sprawdzenie, czy przerwa między rurą i łącznikiem jest odpowiednia. Bardzo duże przerwy zostawiają puste miejsca w złączu, które są szkodliwe dla procesu zgrzewania. Szczelina ta musi być kontrolowana podczas procesu skrobania i podczas dopasowania kształtki i rury.

 • Zaleca się, aby elementy zgrzewane były dokładnie w osi, przesunięcie kątowe może spowodować wadliwe połączenie. Według norm DVS w odległości 300 mm od połączenia, nieprostoliniowość rury nie może być większa niż 1 mm. Szczelina między rurą i kształtką musi być równa w całym jej obwodzie.

 • Po wykonaniu połączenia, należy przestrzegać odpowiedniego czasu jego chłodzenia. Montaż instalacji
  przed ochłodzeniem złącza może uszkodzić wykonane zgrzewanie.
 
ŚREDNICA
[mm]
GŁĘBOKOŚĆ PENETRACJI [mm] OPORNOŚĆ ELEKTRYCZNA [Om] CZAS ZGRZEWANIA [s] CZAS CHŁODZENIA [min]
63 58 2,9 110 15
75 64 1,4 110 15
90 72 2,2 160 15
110 80 1,0 220 15
125 - 110* 90 - 80 1,2 310 15
125 90 1,3 345 15

* redukcja elektrooporowa

Wszystkie aktywne elementy systemu zgrzewania elektrooporowego NUEVA TERRAIN posiadają etykietę
z kodem kreskowym, gdzie znajdują się wszystkie informacje konieczne do wykonania połączenia.

Montaż - połączenia zgrzewane doczołowo

Aby zobaczyć film w najlepszej jakości proszę go uruchomić, kliknąć na trybik w prawym dolnym rogu
i ustawić odpowiednią jakość odtwarzanego filmu.

Łączenie przez zgrzewanie doczołowo:

 • Wykwalifikowany personel do łączenia
  Złącza muszą być wykonane przez personel wyszkolony w technikach zgrzewania elektrooporowego, posiadający wiedzę praktyczną odnośnie wykorzystania polecanych zgrzewarek.

 • Sprzęt do zgrzewania
  Bardzo ważne jest stosowanie homologowanych maszyn, zdolnych do dostarczenia wymaganego napięcia i mocy wyjściowej. Zaleca się, aby używane maszyny spełniały wymagania określone w normie DVS 2208.

 • Schemat procesu zgrzewania doczołowego
  Wartość ciśnienia pokazana na schemacie, odpowiada ciśnieniu, które należy osiągnąć na krawędziach
  zgrzewanego złącza (część względem części).
  W zależności od urządzenia stosowanego do wykonania złącza oraz wymiarów elementów do połączenia,
  konieczne będzie obliczenie siły lub ustawienia ciśnienia wymaganych przez każde urządzenie, do osiągnięcia ciśnienia wskazanego w schemacie strefy styku części.
 
Załączona tabela danych wyznacza wartości siły do zastosowania w przypadku złączy z naciskiem ręcznym (mechanicznym). W przypadku urządzeń hydraulicznych, zastosowane ciśnienie będzie zależeć od średnicy.
 
Załączona tabela danych wyznacza wartości siły do zastosowania w przypadku złączy z naciskiem ręcznym
(mechanicznym). W przypadku urządzeń hydraulicznych, zastosowane ciśnienie będzie zależeć od średnicy.
 
Ustawienia zgrzewania doczołowego
 
1. Umieść rury lub kształtki do połączenia w imadłach zgrzewarki.
 

Umieść rury lub kształtki do połączenia w imadłach zgrzewarki.

 

2. Sprawdź, czy grubość ścianki obu części jest równa.

     Zamknij zaciski i sprawdź, czy rury/kształtki są wyrównane,

     zbliżając je urządzeniem ciśnieniowym.

 
 • Maksymalna dozwolona nieprostoliniowość to 10% grubości ściany.

Maksymalna dozwolona nieprostoliniowość to 10% grubości ściany.

 

Sprawdź, czy grubość ścianki obu części jest równa. Zamknij zaciski i sprawdź, czy rury/kształtki są wyrównane, zbliżając je urządzeniem ciśnieniowym.

 

 
3. Wyczyść wszelkie zanieczyszczenia z krawędzi i z okolicy
    zgrzewu. Umieść narzędzie skrawające pomiędzy krawędziami
    i rozpocznij proces obróbki.
 

Umieść rury lub kształtki do połączenia w imadłach zgrzewarki. Sprawdź, czy grubość ścianki obu części jest równa. Zamknij zaciski i sprawdź, czy rury/kształtki są wyrównane, zbliżając je urządzeniem ciśnieniowym. • Maksymalna dozwolona nieprostoliniowość to 10% grubości ściany. Wyczyść wszelkie zanieczyszczenia z krawędzi i z okolicy zgrzewu. Umieść narzędzie skrawające pomiędzy krawędziami i rozpocznij proces obróbki.

 
4. Sprawdź, czy grubość ścianki obu części jest równa.
    Zamknij zaciski i sprawdź, czy rury/kształtki są wyrównane,
    zbliżając je urządzeniem ciśnieniowym.
 
5. Sprawdź, czy po zetknięciu krawędzi elementów zgrzewanych
    nie występują nadmierne szczeliny w złączu.
    Maksymalna szczelina nie może przekraczać 0,5 mm.
 

Sprawdź, czy po zetknięciu krawędzi elementów zgrzewanych nie występują nadmierne szczeliny w złączu. Maksymalna szczelina nie może przekraczać 0,5 mm.

 

6. Sprawdź, czy element grzewczy ma właściwą temperaturę:
    260ºC +/ - 5ºC.

 
7. Umieść element grzewczy pomiędzy zgrzewanymi częściami.
 

Umieść element grzewczy pomiędzy zgrzewanymi częściami.

 
8. Zbliż krawędzie do elementu grzewczego poprzez
    zastosowanie ciśnienia 0,1 N/mm2.
 
 • W urządzeniach mechanicznych należy zastosować siłę określoną jako F1.
 • W urządzeniach hydraulicznych będzie konieczne obliczenie zastosowanego ciśnienia.
 

Zbliż krawędzie do elementu grzewczego poprzez   zastosowanie ciśnienia 0,1 N/mm2.

 

9. Kontynuuj odpowiedni nacisk, aż uformowana spoina
     zgrzewu będzie mieć wystarczającą wysokość.

 
 • Zalecane wymiary spoiny zgrzewu według tabeli.


Obniż ciśnienie do 0.01 N/mm2.

 • W urządzeniach mechanicznych należy zastosować siłę określoną jako F2.
 • W urządzeniach hydraulicznych będzie konieczne obliczanie zastosowanego ciśnienia.

Należy utrzymać to ciśnienie przez czas T1.

 
 

Kontynuuj odpowiedni nacisk, aż uformowana spoina zgrzewu będzie mieć wystarczającą wysokość.

 
10. Oddziel zgrzewane krawędzie i wycofaj płytę grzewczą
 
 • Zaleca się, by ta operacja była wykonywana tak szybko, jak to możliwe, zgodnie z zalecanym czasem T2.
 • Przed usunięciem płyty grzewczej, sprawdź, czy nie przylega do krawędzi elementów zgrzewanych, aby uniknąć uszkodzenia krawędzi zgrzewania.
 
11. Połącz krawędzie zgrzewane razem,
       aby rozpocząć proces łączenia.
 
12. Zwiększaj ciśnienie w czasie T3 do 0,1 N/mm2
 
 • W urządzeniach mechanicznych należy zastosować siłę F3.
 • W urządzeniach hydraulicznych będzie konieczne obliczenia zastosowanego ciśnienia.
 
13. Należy utrzymać to ciśnienie przez czas T4.
 

Należy utrzymać to ciśnienie przez czas T4.

 
14. Zwolnij zaciski i wyjmij elementy z urządzenia.
 
15. Chociaż złącze jest już gotowe, zaleca się odczekanie około
       jednej godziny na schłodzenie spoiny przed rozpoczęciem
       montażu zgrzanych elementów.
 
16. Przed przeprowadzeniem testów ciśnieniowych
       na instalacji, należy odczekać 24 godzin.
 
     
  UWAGA:
 • Po zgrzewaniu, strefa zgrzewu powinna wyglądać jak podwójnie zgrzany prostokątny splot wzdłuż całego obwodu, którego strefa pośrednia (dolina) jest zawsze wyżej niż zewnętrzna powierzchnia elementów zgrzewanych (patrz rysunek).
 • W przypadku przeprowadzenia zgrzewania na zewnątrz, zaleca się, by złącza były zabezpieczone przed negatywnymi warunkami klimatycznymi (deszczem, śniegiem, wiatrem) mogącymi powodować niedopuszczalne zmiany osiąganej temperatury zgrzewania.
 
     

 

Montaż złączy kołnierzowych

Instrukcja krok po kroku:

 
1. Upewnij się, że masz wszystkie części potrzebne
    do zmontowania połączenia kołnierzowego.
 

Upewnij się, że masz wszystkie części potrzebne do zmontowania połączenia kołnierzowego.

     
  UWAGA: Krawędź zewnętrzna kołnierza powinna być skierowana na zewnątrz,
                    aby umożliwić montaż nakrętek śrub.
 
     
 
2. Wprowadź kołnierz do uchwytu kołnierza, płaską częścią
     w kierunku na zewnątrz złącza.
 

Wprowadź kołnierz do uchwytu kołnierza, płaską częścią w kierunku na zewnątrz złącza.

 
3. Zamontuj kołnierz na płaskiej części uchwytu kołnierza.
 

Zamontuj kołnierz na płaskiej części uchwytu kołnierza.

 
 
4. Zamontuj elementy kołnierza symetrycznie względem
    siebie aby utworzyć połączenie kołnierzowe.
    Połącz kołnierze śrubami i dokręć równomiernie.
 

 Zamontuj elementy kołnierza symetrycznie względem   siebie aby utworzyć połączenie kołnierzowe.   Połącz kołnierze śrubami i dokręć równomiernie.

 
     
  UWAGA:
Nie umieszczaj mufy elektrooporowej przed montażem kołnierza, ponieważ wówczas
niemożliwy będzie jego montaż  i okaże się on bezużyteczny.
 
     
 
5. Jeżeli instalacja ma być kontynuowana ze złączami
     elektrooporowymi, umieść złączkę w uchwycie kołnierza.
     Mufa musi być zamocowana pod koniec procesu montażu,
     ponieważ nie pozwoli ona przejść uchwytowi kołnierza.
 

Zalecenia:

 

 • Bardzo  istotne jest użycie odpowiedniej siły do dokręcenia  śrub.
  Za silne dokręcanie może uszkodzić połączenie.

 • Nigdy nie należy smarować połączenia kołnierzowego.

 • Złącza kołnierzowe NUEVA TERRAIN zostały specjalnie zaprojektowane do danego systemu instalacyjnego. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie oryginalnych elementów. Użycie innych może prowadzić do wadliwych połączeń.
 
tabelka

Instrukcja techniczna i katalog

Katalog i instrukcja techniczna systemu zgrzewanego elektrooporowo i mufowo.pdf

Zakres zastosowania

System TERRAIN SDP może być stosowany do wykonywania:
 

 • systemów dystrybucji ciepłej i zimnej wody,
 • systemów odpływowych,
 • systemów próżniowych,
 • systemów wodociągowych i wód deszczowych,
 • sieci gazów medycznych,
 • sieci grzewczych,
 • systemów chłodniczych i wody lodowej,
 • sieci wody technologicznej,
 • instalacji przemysłowych do różnych mediów chemicznych.

Przykłady użycia

               
  Strona główna
O firmie
Współpraca
Kontakt
Mapa serwisu
  Oferta
system na wcisk 15-50 mm
system zgrzewany 63-125 mm
oferta dla Inwestorów
oferta dla Wykonawców
oferta dla Projektantów
 

Informacje techniczne 

Pytania i odpowiedzi

Pliki do pobrania

NUEVA TERRAIN Polska